Lille Flagspætte

Lille Flagspætte

(Dryobates minor)


Lille flagspætte ligner stor flagspætte med sin sort-hvide fjerdragt, men den er ikke større end en spurv! Hannen har rød isse, hunnen hvid. I modsætning til stor flagspætte har ingen af kønnene rød undergump. Trommehvirvlen, som begge køn benytter sig af i yngletiden, er længere og hurtigere, men svagere end stor flagspættes.


Lille flagspætte lever næsten udelukkende af insekter. Om vinteren hakker den gerne efter træborende insekter i veddet og under barken på træstubbe og døde træer, ligesom den kan gennembore tagrør på jagt efter larver og pubber. Om sommeren jager den også i træernes grene og blade. Den kan ligeledes fange flyvende insekter i luften på fluesnappermaner.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!