Bynkefugl

Bynkefugl

(Saxicola rubetra)


Bynkefuglen er en lille korthalet fugl, som gerne ses sidde i toppen af urter samt lave buske og træer i åbne områder samt på hegnspæle i en opret stilling. Hannen er karakteristisk i sommerdragten med orange bryst og flanker og en hvid øjenbrynsstribe i et ellers overvejende ret mørkt ansigt. Hunnen er mere diskret farvet, men deler i øvrigt den hvide bug med hannen. Oversiden er meleret i forskellige brunlige nuancer. I flugten kan arten kendes på hvide felter på siden af halens basis.


I Danmark er bynkefuglen en ret almindelig ynglefugl med en noget spredt forekomst. Arten er nemlig især tilknyttet åbne, udyrkede områder som for eksempel strandenge, åbne moser og tørre overdrev. Således er arten fåtallig på store dele af Fyn og Sjælland, men meget almindelig i dele af Vestjylland.

Bynkefuglen anbringer sin rede på jorden i ly af en græstue eller en lav busk og lægger 5-7 æg. Begge forældre hjælper til med opfostringen af ungerne.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!