Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

(Gallinago gallinago)


Dobbeltbekkasinen er en vadefugl med et karakteristisk langt næb. Den måler ca. 26 cm i længden, heraf det 7 cm lange næb. Vingefanget er ca. 46 cm. Fuglen yngler i moser og sumpede engområder i det nordlige Europa og Rusland. I Danmark er den en ret almindelig ynglefugl og meget almindelig som trækgæst.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!

Copyright @ All Rights Reserved

Vagn Donskov