Dværgfalk

Dværgfalk

(Falco columbarius)


Dværgfalken er den mindste falkeart i Europa. Den har korte vinger og lang hale og kan minde om spurvehøgen i sine proportioner såvel som i måden at jage på. Hannen er iøjnefaldende mindre end hunnen og har gråblå overside og rustbrun underside, mens hunnen har mørkebrun overside og lys bug med kraftige, brune pletter.


Dværgfalken findes udbredt i Nordeuropa og videre østpå gennem hele det nordlige Rusland og Sibirien. Desuden yngler den i Alaska og Canada. Danmark ligger syd for yngleområdet. De nærmeste bestande er i Norge og Sverige. Dværgfalken er en ret almindelig trækgæst og sjælden vintergæst herhjemme. Den ses primært langs kysterne, hyppigst i Vadehavsområdet, ved Limfjorden og i Østsjælland. Egentlig rastende ses den hovedsagelig i Sønderjylland, men kun med få individer.


I yngleområdet lever dværgfalken af forskellige spurvefugle, såsom engpibere og stenpikkere, der enten tages i luften eller på jorden. Også hjejlen, som vejer lige så meget som dværgfalken selv, kan indgå i kosten. I sommerhalvåret suppleres kosten med mus og diverse insekter.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!