Grævling

Grævling

(Meles meles)


Grævling (Meles meles) er et kraftig bygget rovdyr af mårfamilien, som er udbredt over hele Eurasien. Grævlingen var Danmarks største landrovdyr, til ulven gjorde sit indtog i 2012.

Grævlingen lever i Danmark undtagen på Bornholm og enkelte mindre øer. Den er mest talrig i Østjylland. Der anslås at leve 30.000-40.000 grævlinger i Danmark (1995).


Da grævlingen har forlænget drægtighed, kan parring finde sted fra marts og frem til december. Ungerne fødes normalt fra midten af januar til marts og grævlinger får i gennemsnit 2 unger per kuld. Først efter 2 måneder bevæger ungerne sig ud af graven.

Den øgede fragmentering af landskabet begrænser grævlingens færden og trafikdrab er den hyppigste dødsårsag i den danske bestand.


Grævlingen er let at kende med sin karakteristiske hvide stribe over hovedet og kraftige bygning.

Grævlingen går ikke i hi, men kan sove flere dage i træk.

Grævlingen måler 60-70 centimeter, hvortil kommer den 15-20 centimeter lange hale.

Grævlingen kan veje op til 20 kilo.

Grævlingen holder til i løv- og blandingsskov eller i krat, hvor den har sin grav. Grævlingen bruger de tilstødende åbne arealer, som marker, enge og lysninger, til at finde føde. Kosten består blandt andet af larver, biller, smågnavere, padder, korn, bær, regnorme og frugter.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!