Hedehøg

Hedehøg

(Circus pygargus)


Hedehøgen er en elegant rovfugl takket være sine lange vinger, den slanke kropsbygning og lange hale, og den har en næsten dansende flugt. Som de øvrige kærhøge flyver hedehøgen altid med løftede, v-stillede vinger. Hannen er lysende sølvgrå med sorte vingespidser, hunnen er brunlig med lysere krop, og ungfuglene ligner hunnen, men har på undersiden en varm rustrød farve. Både hun og ungfugl har hvid overgump. Hedehøgen er lidt mindre end rørhøgen, som er en langt mere almindeligt forekommende kærhøg herhjemme.


Hedehøgen er vidt udbredt i Europa fra det sydlige Finland i nord over Sydengland i vest til Spanien/Nordafrika i syd. Artens udbredelse strækker sig østpå i Asien til Kasakhstan. I Danmark yngler arten primært i det sydvestlige Jylland, hvor den fortrinsvis er tilknyttet det åbne marsklandskab i Vadehavsområdet. Desværre har arten fået smag for dyrkede marker med vintersæd som yngleområde, hvilket betyder, at ungerne er meget udsatte, når der skal høstes.


Takket være lokale ornitologers samarbejde med landmændene i disse områder - som et led i Skov- og Naturstyrelsens, Ribe og Sønderjyllands amters, Dansk Landbrugs og DOF's samarbejdsprojekt om beskyttelse af hedehøgen - er truslen fra høstmaskinerne nu bragt under kontrol, bl.a. takket være markering og i nogle tilfælde indhegning af redeområdet.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!