Lille Præstekrave

Lille Præstekrave

(Charadrius dubius)


Præstekraverne er små vadefugle, mindre end en stær, med kort næb. De har alle en hvid halskrave, der står i kontrast til de markante sorte ansigtstegninger, og som har givet anledning til navnet. Den lille præstekrave er en smule mindre og slankere end den mere almindelige stor præstekrave, men de voksne fugle kendes især på det mørke næb, den gule øjenring og de lysebrune ben, der adskiller sig fra stor præstekraves orange ben. I flugten kendes den fra den store og den hvidbrystede præstekrave på det manglende lyse vingebånd.


Lille præstekrave er udbredt i Europa og store dele af Asien. Den forekommer spredt over store dele af Europa, dog ikke i det nordlige Skandinavien eller den vestlige del af De Britiske Øer. Den naturlige biotop for arten er flod- og søbredder, men en stor del af de europæiske fugle yngler i dag i menneskeskabte biotoper som grus- og lergrave, i takt med at antallet af naturlige biotoper er reduceret. I Danmark optræder lille præstekrave fåtalligt og spredt på egnede lokaliteter i hele landet, mindst talrigt i Vestjylland, hvor der ikke udvindes grus på den sandede hedeslette. Lille præstekrave skifter ofte yngleplads, når forholdene på de gamle ynglesteder bliver mindre egnede pga. tilgroning eller udlægning til rekreativt område eller lossepladsVed at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!