Rødrygget Tornskade

Rødrygget Tornskade

(Lanius collurio)


Rødrygget tornskade har, ligesom de andre tornskader, et kroget, rovfuglelignende næb. Hannen er, som navnet siger, rødrygget. Den har grå isse og nakke og sort øjenmaske. Hunnen er gråbrun og mere uanselig.


Arten lever i det meste af Europa med nordgrænse i det sydlige Skandinavien, og østover til det vestlige Sibirien og Kasakhstan.
I Danmark er den især udbredt i de østlige egne, hvor der generelt er varmere og mere tørt end i vest. Rødrygget tornskade er den almindeligste af de to ynglende danske tornskadearter, med en samlet ynglebestand som ved årtusindskiftet antoges at ligge mellem 1500 og 3000 par.


Rødrygget tornskade lever i åbne områder med enkeltstående buske og træer, hvorfra den kan holde udkig efter byttedyr. Derudover findes den også hyppigt i skovlysninger, hvor der findes mange insekter. Den største bestandstæthed findes i Frøslev Plantage i Sønderjylland. Om vinteren trækker arten væk fra Danmark og overvintrer i det sydlige Afrika.


Ligesom for andre tornskaders vedkommende består føden af insekter, gnavere og småfugle, som opdages fra en udkigspost i toppen af buske og træer. Ved fødeoverskud hamstres ivrigt, og de overskydende byttedyr gemmes ved at tornskaden spidder dem på torne, jævnfør navnet tornskade.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!