Rosenstær

Rosenstær

(Pastor roseus)


Rosenstæren, der er nært beslægtet med stæren, er på størrelse med denne. Den voksne rosenstærs rosafarvede ryg og underkrop, der står i kontrast til hoved, vinger og hale, der er sorte, har givet anledning til både dens danske og dens videnskabelige navn. Hovedet har en lilla metalglans, mens vingerne har et metalgrønt skær som hos stæren. Den påfaldende farvekombination i forbindelse med den sorte nakketop gør den meget vanskelig at forveksle med nogen anden fugl i vores verdensdel. Ungfuglene ligner unge stære, men de har et gulligt, kortere og mere krumt næb, ligesom der er en større kontrast mellem den lysere krop og de mørkere vinger.

Rosenstæren optræder årligt herhjemme i et meget begrænset antal både i træktiden og om sommeren, fra slutningen af april til november. De fleste observationer gøres fra maj til september i Skagen og langs Vestkysten, mens der er et mindre antal observationer fortrinsvis i Nord- og Østsjælland og i Storstrømsområdet. 2002 er med 31 fugle det år, hvor der er gjort flest iagttagelser.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!