Søkonge

Søkonge

(Alle alle)


Søkongen er klart den mindste af de alkefugle, som forekommer i Danmark, idet den kun er på størrelse med en stær. Alligevel kan den forveksles med de andre alkefugle. Oversiden, hovedet, halsen og brystet er sort, og resten af undersiden er hvid. I flugten kendes søkongen dog ret let på sine meget hurtige vingeslag og den klumpede, nærmest næbløse profil. I vinterdragt mister søkongen de sorte tegninger på bryst og hals.


Søkongen er Nordatlantens mest talrige alkefugl og i øvrigt en af verdens allermest talrige havfugle. Alene i Nordgrønland yngler 15 millioner par søkonger. I Europa yngler søkongen kun på Island og Svalbard.


I Danmark er søkongen en meget talrig vintergæst i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Fuglen ses dog kun ret sjældent fra land. I vinterperioden er søkongen faktisk den mest almindelige fugl i den danske del af Nordsøen. I Skagerrak vurderer man, at der kan overvintre op mod 250.000 fugle. De danske søkongers oprindelse er uvis, men man formoder, at de primært kommer fra Svalbard og Nordrusland.


at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!