Sølvhejre

Sølvhejre

(Ardea alba)


Sølvhejren er på størrelse med fiskehejren, men har en helt hvid fjerdragt. Næbbet er mørkt i yngleperioden, men gult resten af året. Den har meget lange ben, der i flugten stikker langt uden for halefjerene. Ligesom den mindre silkehejre, der også har helt hvid fjerdragt, har den i sommerdragten lange prydfjer på brystet og bagest på ryggen, men mangler silkehejrens prydfjer i nakken.


Sølvhejren er vidt udbredt. Ud over i Europa forekommer den i det centrale og østlige Asien og videre sydøstpå til Australien og New Zealand; desuden i dele af det sydlige Afrika og på Madagaskar samt i det sydlige Nordamerika og store dele af Sydamerika. I Europa er forekomsten spredt, og arten optræder ikke talrigt. De største bestande forekommer i Ungarn og Østrig og specielt Rusland og Ukraine. Den yngler parvis eller i kolonier med en vis afstand mellem rederne i store, lavvandede søer og sumpe, gerne med rørskov, og jager både i vådområder og på enge. Sølvhejren yngler endnu ikke herhjemme, men træffes stadig oftere, specielt i sommerhalvåret. Den ses mest ved kystnære vådområder
Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!