Sortvinget Braksvale

Sortvinget Braksvale

(Clareola Nordmanni)


Sortvinget braksvale er 24-28 cm lang, med korte ben, lange spidse vinger og en usikker hale. Den har et kort næb som er tilpasset til at fange insekter i flugt. Dens ryg er brun og vingeoversiden brun med sorte vingefjer . Maven er hvid og undersiden af vingen er sort.

For at artsbestemme denne fugl i felter kræves meget gode observationer for at adskille den fra andre vadefuglsvaler som eksempeltvis rødvinget braksvale og orientbraksvale som også forekommer inden for dens udbredelsesområde. Den er marginalt større end rødvinget braksvale og har nogen kortere hale og længre ben.

Selvom den helt sorte vingeunderside og mangler på hvid bagkant på vingen er diagnostiske er disse karakterer sjældent tydelige i felter, specielt som den rødvingade vadefuglsvales rødbrune vingeunderside ofte opfattes som sort hvis den ikke ses under rigtigt gode forhold.

Økologi

Vadefuglsvalerne er usædvanlige blandt vadefuglene eftersom de normalt fanger insekter i luften, som svaler , men de furagerer også på jorden. De forekommer på åben steppe og ses ofte aftentid i nærheden af vand jagende efter insekter. De lægger 2-4 æg direkte på jorden.

Er en vadefugl inden for vadarsvalefamilien Glareolidae som forekommer i det østlige Europa og det vestlige Asien.

Sortvinget braksvale er en trækfugl som regelmæssigt yngler i Rusland , Ukraine , Moldavien og Kazakhstan . Mere sporadisk forekommer den i dag som ynglefugl i Hviderusland , Ungarn og Aserbajdsjan . Den overvintrer i det sydlige Afrika , først og fremmest i Botswana , Zimbabwe , Sydafrika og Namibia .


Nu overvintrer den uregelmæssigt i det vestlige Afrika, eksempeltvis i Etiopien . Den er blevet observeret langt hinsides sit udbredelsesområde ved mange tilfælde. Eksempeltvis i Skandinavien , Storbritannien , Island og Seychellerne.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!