Stor Hornugle

Stor hornugle

(Bubo bubo)


Stor hornugle er Europas største ugle og er med sin vægt på 2-4 kg hele ti gange tungere end Skovhornuglen. Arten har lange, brede fjerhorn, mens fjerdragten er noget varierende. Den skandinaviske race kan således både have ensfarvet mørkebrun overside og være dækket af store sorte pletter.


Stor hornugle findes i hele Europa op til trægrænsen. Derudover går udbredelsesområdet østover gennem store dele af Asien til Stillehavet, og ned til det nordlige Afrika.
I Danmark foretrækker arten at yngle på skrænter i grusgrave eller i større skove med begrænset menneskelig aktivitet. Den findes kun i Jylland, hvor der er registreret ynglepar i alle de tidligere jyske amter. De præcise redesteder er hemmeligholdt for at beskytte arten.

Stor hornugle høres oftere end den ses, da dens kraftige tuden kan høres på op til fire kilometers afstand! Stemmen er en dyb tuden, som har givet anledning til det latinske navn Bubo bubo. Det bedste tidspunkt at lytte efter den er om vinteren og i det tidlige forår, januar-marts, hvor hannen er mest aktiv. Arten er en udpræget standfugl, men kan dog strejfe op til ca. hundrede kilometer. Ungeproduktionen er generelt lav, men til gengæld kan de voksne fugle blive meget gamle.

Stor hornugle er meget tilpasningsdygtig og tager, hvad der er tilgængeligt. De mest almindelige fødeemner er pindsvin, ringdue, hættemåge, råge, brun rotte og mosegris.
Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!