Stor Tornskade

Stor Tornskade

(Lanius excubitor)


Stor tornskade er en iøjnefaldende, langhalet, drosselstor fugl. Stor tornskades videnskabelige navn betyder den vagtsomme slagter, og arten ses også typisk siddende i toppen af en busk eller et træ på udkig efter føde. Han og hun har samme fjerdragt med grå isse og ryg, sorte vinger, sort øjenmaske og hvide vingebånd.

Arten yngler af og til herhjemme især på åbne hede- og moseområder med spredt bevoksning. Denne naturtype findes i Danmark hovedsagelig i Jylland, og der er kun registreret ynglepar i denne landsdel. Gode ynglesteder er militære øvelsesterræner, som holdes åbne ved pleje, bl.a. ved Karup, Holstebro, Borris og Oksbøl, som i 2003 hver havde to ynglepar. Om vinteren suppleres den lille danske ynglebestand af fugle nordfra, som etablerer og forsvarer faste vinterterritorier i landet. På baggrund af en undersøgelse i vinteren 2003/04 anslås den danske vinterbestand til 350-450 fugle. Den største vinterforekomst findes i Ribe og Ringkøbing Amter samt i Frederiksborg Amt.

Føde
Om sommeren består føden af større insekter, padder, firben, mus og småfugle, mens arten om vinteren især tager mus og småfugle. Bestandsstørrelsen i Skandinavien følger ret nøje gnaverbestandens størrelse, og der ses således flere overvintrende store tornskader i Danmark ca. hvert 3.-5. år, når gnaverbestanden har været i top. Ligesom rødrygget tornskade hamstrer arten i tider med fødeoverskud. Byttet gemmes, ved at tornskaden spidder det på torne.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!