Tårnfalk

Tårnfalk

(Falco tinnunculus)


Tårnfalken er en lille rovfugl, der kendes på sine spidse vinger og lange hale. Den har rødbrun overside og lys, spættet underside. Hannen har dog blågråt hoved og haleoverside. Den ses gerne "musende" over åbne områder, hvor den med baskende vinger og udspredt hale næsten står stille i luften, mens den spejder efter bytte på jorden.

Levested
Udbredelsesområdet strækker sig over hele Europa og store dele af Afrika og Asien. I Danmark findes tårnfalken overalt, hvor der er åbent land med spredt bevoksning, samt i byerne. Særlig store tætheder findes ved Århus og Storkøbenhavn, og i Vestjylland, hvor der er store udyrkede arealer og ældre bygninger eller opsatte redekasser.


Tårnfalken kan forveksles med flere af vores mindre rovfugle. Lærkefalk, der er en meget sjælden ynglefugl i Danmark og primært ses på trækket forår og efterår, har slankere og mere spidse vinger, samt kortere hale. Er mørkegrå på oversiden og har rustrøde bukser og undergump. Har desuden skægstribe som vandrefalk. Aftenfalk yngler ikke i Danmark og ses kun på træk. Her er hannen blågrå med røde bukser og undergump. Hunnen har blågrå overside og rustgul krop og isse. Dværgfalken, der også har brun til blågrå overside, kendes især på meget hurtige vingeslag og lav flugt. Tårnfalk kan også forveksles med spurvehøg, men denne har bredere vinger, som holdes mere vinklede og med knoen mere fremskudt i flugten.

Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!