Turteldue

Turteldue

(Streptopelia turtur)


Turtelduen er den mindste af vore hjemlige duer og også den mest sjældne. Den er slank og elegant og er nært beslægtet med tyrkerduen, som den også ligner i kropsbygning. I modsætning til tyrkerduen har turtelduen orangebrune, sortspættede vinger, og den voksne turteldue har en sort- og hvidstribet halsplet i modsætning til tyrkerduens smalle, sorte hvidrandede halsbånd. Halen, der er vifteformet, er mørk med lyse kanter.

Turtelduen har fået både sit systematiske og sit danske navn efter sin lavmælte, ensformige, vedvarende kurren, turrr turrr turrr.


Når ordet ”turtelduer” bruges om et forelsket par, hænger det sammen med fuglenes parringsspil, hvor magerne gensidigt piller hinandens hovedfjer, og hvor hannen ritualiseret fordrer hunnen. Parrene holder ligesom hos andre duer sammen i hele ynglesæsonen, og begge forældrefuglene tager sig af yngelplejen.


Turtelduen er udbredt i Europa og østpå til Centralasien samt i det nordlige Afrika. I Europa forekommer turtelduen næsten overalt, bortset fra størstedelen af Skandinavien og den nordligste og vestligste del af De Britiske Øer.
Herhjemme yngler turtelduen kun i det sydligste Jylland. Generelt yngler den især i områder med småskov eller levende hegn omgivet af både dyrkede og udyrkede områder, men i Sønderjylland foretrækker den nåleskovsplantager, hvad der gør den vanskelig at observere. Den er mindre knyttet til mennesker end tyrkerdue


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!