Vandstær

Vandstær

(Cinclus cinclus)


Vandstæren er trods navnet ikke en stær, men tilhører sin egen familie med fem arter, hvoraf kun en er repræsenteret i Europa. Vandstæren er dog på størrelse med en stær. Den er en buttet, sort og brun fugl med karakteristisk hvidt bryst og kort hale. Den ses typisk siddende på en sten eller gren ved vandløb, mens den nervøst vipper gumpen op og ned. Denne ’kniksende’ adfærd gør arten let genkendelig. Ofte vil man, selv om vinteren, kunne høre vandstærens stille sang af varierende, knitrende toner.


Vandstæren yngler i det meste af Skandinavien, i Storbritannien, Syd - og Mellemeuropa og østpå til Centralasien.
I Danmark er den meget sjælden som ynglefugl, hvilket skyldes, at der kun findes få klare vandløb med god strøm og stenet bund, som er artens foretrukne fødesøgningssted. I det nordlige Skandinavien yngler arten gerne på små afsatser i klipperne langs elvene. I Danmark findes dette terræn kun på Bornholm. Der er således mangel på naturlige redepladser i Danmark, og opsætning af redekasser har derfor vist sig at være gavnlig for arten. Desuden yngler den gerne under mindre broer over åer.


Vandstæren lever af forskellige vandlevende smådyr, hovedsageligt vårfluelarver, som den fanger ved at dykke efter dem. Den dykker altid mod strømmen for at få neddrift, og den kan også finde på at gå på bunden ved fødesøgning! Ud over insektlarver spiser vandstæren snegle, orm, tanglopper og i sjældne tilfælde småfisk. Den er en god indikator for rene vandløb, da dens fødegrundlag forsvinder ved forurening.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!

VanDSTÆR-0468
VanDSTÆR-0608
VanDSTÆR-1676
VanDSTÆR-1072
VanDSTÆR-0920
VanDSTÆR-1666
VanDSTÆR-0550
VanDSTÆR-1821
VanDSTÆR-1053
VanDSTÆR-1224
VanDSTÆR-1119
VanDSTÆR-1326
VanDSTÆR-1446
VanDSTÆR-1203
VanDSTÆR-1280
VanDSTÆR-1335
VanDSTÆR-1670
Vandstær-0776
Vandstær-0798