Vandstær

Vandstær

(Cinclus cinclus)


Vandstær (Cinclus cinclus) er en 18 centimeter stor spurvefugl, der yngler ved stærkt strømmende floder og vandløb i store dele af Europa og Centralasien. I Danmark er arten en meget sjælden ynglefugl og træffes oftest som gæst fra Sverige og Norge. Oftest ses fuglen sidde på sten i vandløb.

Vandstæren er en kompakt, mørkebrun fugl på størrelse med en stær og med karakteristisk hvidt bryst. Han og hun har ens fjerdragt. Juvenile fugle er mere grå med lyst skællede fjer. I deres første vinter har de hvide spidser på armsvingfjerene.

Udover Europa og Centralasien yngler vandstæren også i dele af Sydasien og i det nordligste Afrika. I Danmark findes hvert år nogle få ynglepar i vandløb med strømmende, klart vand og stenet bund.

Vandstæren ses i Danmark oftest om vinteren ved vandløb, hvor den er en fåtallig gæst fra Sverige og Norge i perioden oktober/november til marts/april.

Arten lever især af vandinsekter og andre smådyr, som den fanger, mens den bevæger sig under vandet. Den er i stand til at være neddykket i længere tid.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!

Copyright @ All Rights Reserved

Vagn Donskov